Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

Skład Komisji:

1. Maciej Kochanowski

2. Dorota Musiał

3. Paweł Patyk
- Przewodniczący

4. Justyna Thielmann

5. Agnieszka Bartków

6. Mateusz Korsztun

Przedmiotem działania tej komisji jest:

  • Występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta w zakresie spraw edukacji, kultury i sportu na terenie jednostki pomocniczej.
  • Inicjowanie i opiniowanie inwestycji z zakresu oświaty, kultury i sportu.
  • Edukacja kulturalna, regionalna i ekologiczna dzieci i młodzieży.
  • Całokształt spraw dotyczących organizacji lub współorganizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.
  • Współpraca z przedszkolami i szkołami na terenie jednostki.
  • Aktywizacja mieszkańców z Osiedla.
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, socjalnymi i kulturalno-oświatowymi.