Komisja Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa

 

Skład Komisji:

1. Władysława Górska

2. Renata Kamieńska
-  Przewodnicząca

3. Maciej Kochanowski

4. Alina Krajewska

5. Mirosław Literski

6. Urszula Szkutnik

7. Agnieszka Bartków

8. Mateusz Korsztun

Przedmiotem działania tej komisji jest m.in.:

  • Występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta w zakresie spraw socjalnych i bezpieczeństwa na terenie jednostki pomocniczej.
  • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi
  • Organizacja okresowych spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
  • Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
  • Problematyka patologii społecznej i przeciwdziałanie jej
  • Opiniowanie działalności placówek socjalnych i służby zdrowia na terenie jednostki pomocniczej