Zarząd

Skład Zarządu Osiedla

Agnieszka Bartków

Przewodnicząca Zarządu

Mateusz Korsztun

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Agnieszka Bartków

Lat 34, Pedagog.

 

 • Członek Komisji Stałych:
  - Edukacji, Kultury i Sportu
  - Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
  - Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa
  - PRomocji
 • Zaangażowana w projekt odbudowy boiska przy Smoleńskiej
 • Członek stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

 

Mateusz Korsztun

Lat 19, Uczeń.

 

 • Członek Komisji Stałych:
  - Edukacji, Kultury i Sportu
  - Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
  - Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa
  - PRomocji
 • Odpowiedzialny za sprawy dot. komunikacji miejskiej
 • Administrator strony internetowej i fanpage'a na facebooku

 

Kompetencje Zarządu Osiedla

Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla. W jego skład wchodzą: przewodniczący i jego zastępca, którzy są wybierani spośród Radnych Osiedla. Zadania Zarządu zapisane są szczegółowo w Statucie Rady Osiedla.

 

Więcej…