Sprawy Bieżące

Sprawy bieżące - tematy, którymi aktualnie zajmuje się Zarząd oraz Rada poza tematami związanymi z realizacją budżetu.

Infrastruktura drogowa:

 • „Węzeł Lipce” ze zjazdem z ul. Borkowskiej
  Zgłaszający: Mieszkańcy Lipiec oraz okolic ul. Borkowskiej
  Koordynator: Zarząd Osiedla, Paweł Patyk
  Opis: Źle wyprofilowany i zbyt wąski zjazd z ul. Borkowskiej w Trakt Św. Wojciecha. Ponadto brak możliwości bezpośredniego zjazdu z ul. Borkowskiej w kierunku Oruni/Centrum oraz z Pruszcza Gdańskiego w ul. Borkowską.
  Realizacja: Profil zjazdu został poprawiony przez wykonawcę. Nadal brak bezpośredniego zjazdu w kierunku Oruni.
 • Budowa tymczasowego Traktu św. Wojciecha miedzy nr 320 a 322
  Zgłaszający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis: Rada Osiedla poproszona została o wydanie opinii dotyczącej planowanej inwestycji na Lipcach. Część mieszkańców Traktu Św. Wojciecha (pow. k. Raduni) jest przeciwko inwestycji.
  Realizacja: Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne - w Przedszkolu nr 24 (Lipce) oraz w siedzibie Rady Osiedla (Gościnna 14). Inwestycja zaplanowana na 2012 rok, została przesunięta i zostanie wykonana w 2013 roku.
 • Skrzyżowanie Trakt-Podmiejska-Sandomierska
  Zgłaszający: Mieszkańcy Osiedla, Zarząd Osiedla
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis: Przesunięcie przejścia dla pieszych w kierunku Centrum (bliżej przystanków autobusowych) w celu ułatwienia komunikacji między przystankami umożliwiając łatwą przesiadkę w kierunku górnego tarasu (obecnie przejście miedzy przystankami trwa ok. 5-7 minut). Dodatkowo skrzyżowanie zostałoby zmodernizowane.
  Realizacja: Inwestycja zostanie wykonana najprawdopodobniej w 2014 roku.
 • Poprawa bezpieczeństwa - wyjazd z ul. Dworcowej
  Zgłaszający: Zarząd Osiedla
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis: Skrzyżowanie Trakt-Dworcowa-Raduńska jest jednym z miejsc w którym zdarzają się wypadki oraz kolizje. Zarząd Osiedla wspólnie z Działem Inżynierii Ruchu zastanawia się jak poprawić bezpieczeństwo w ruchu na w/w skrzyżowaniu.
  Realizacja: Koncepcji jest wiele, ale ograniczone środki finansowe oraz liczna infrastruktura podziemnia utrudnia rozwiązanie problemu. Cały czas toczą się dyskusje na ten temat.
 • Remont ul. Żuławskiej
  Zgłaszający: Mieszkańcy ul. Żuławskiej i ulic "ościennych"
  Koordynator: Karolina (Daszkiewicz) Woźniak, Zarząd Osiedla
  Opis: Nawierzchnia ul. Żuławskiej jest w fatalnym stanie technicznym, stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego, zwłaszcza na odcinku od nr 1 do 19.
  Realizacja: W latach 2012-13 wykonanie nakładki bitumicznej na obecnej nawierzchni. W późniejszych latach planowana gruntowna przebudowa włącznie z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikami itp.
  W 2012 roku wyremontowano odcinek Smętna-Przyjemna. W 2013 roku nawierzchnia jezdni i chodnika zmieni się na odcinku Przyjemna-Grabowa.
 • Remont ul. Raduńskiej
  Zgłaszający: Mieszkańcy Osiedla, Radni Osiedla
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis: Jezdnia ul. Raduńskiej po każdym deszczu zamienia się w "Krainę Jezior Oruńskich". Pomimo ograniczenia prędkości do 30 km/h samochody ochlapują przechodniów. Dodatkowo bardzo nierówna i niekomfortowa nawierzchnia może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla uczestników ruchu.
  Realizacja: Kontynuacja robót z 2010 roku (odcinek Podmiejska-Piaskowa) w zależności od środków finansowych przeznaczonych od Miasta oraz modernizacji węzłów sieci wodociągowej (realizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodno-Kanalizacyjną). W 2012 wyremontowano odcinek Piaskowa-Diamentowa. W bieżącym roku nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku Diamentowa-Rubinowa.
 • Remont ul. Smolnej i ul. Dalekiej
  Zgłaszający: Mieszkańcy
  Koordynator: Maciej Kochanowski, Mateusz Korsztun
  Opis: Ul. Smolna i Daleka leżą w bliskim sąsiedztwie Śródmieścia, niestety ich stan przypomina bardziej zapuszczoną drogę wiejską. Przez wielokrotne łatanie ciężko określić jej nawierzchnię, ponieważ widać tu tłuczeń, gruz, masę bitumiczną, żużel, piach... Na jednym z poboczy ułożone są płyty, które służą jako chodnik, ale przez uzupełnianie wielu ubytków powoli znika pod "nawierzchnią" jezdni.
  Realizacja: Zebrano podpisy mieszkańców i załączono je do wniosku Zarządu Osiedla. Prace planowane są na lata 2014-16, ale możliwe, że pierwszy etap (Sandomierska-Daleka) zostanie wykonany jeszcze w 2013 roku. Wiele zależy od środków jakie zostaną po akcji "zima".
 • Remont Traktu Św. Wojciecha (Lipce) pow. Kanału Raduni od przedszkola w kier. Centrum
  Zgłaszający: Mieszkańcy
  Koordynator: Mateusz Korsztun, Mirosław Literski
  Opis: Płyty, które tworzyły nawierzchnię miały sporo ubytków co stwarzało zagrożenie w szczególności pieszym.
  Realizacja: Na wniosek Zarządu Osiedla płyty zostały załatane przez Zarząd Dróg i Zieleni w 2012 roku. Niestety problem powrócił, gdy na drodze pojawił sie ciężki sprzęt Hydrobudowy, która remontuje brzegi Kanału Raduni. Sprawa zostanie wyjaśniona na spotkaniu z Wydziałem Programów Rozwojowych - odpowiedzialnym za modernizację Kanału.

 • Lipce - remont dróg po budowie Południowej Obwodnicy Gdańska
  Zgłaszający: Mieszkańcy
  Koordynator: Roman Itrich
  Opis: Wiele dróg zostało zniszczonych przez budowlańców Południowej Obwodnicy Gdańska.
  Realizacja: Drogi powinny zostać wyremontowane do grudnia 2012 roku.

 • Poszerzenie przejścia dla pieszych przez Trakt Św. Wojciecha na wysokości ul. Gościnnej
  Zgłaszający: Mateusz Korsztun
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis: Na wysokości przejścia dla pieszych występuje zwężenie chodnika, co powoduje niebezpieczne sytuacje z pieszymi oczekującymi na zielone światło lub wymijającymi ich osobami podążającymi w kierunku ul. Raduńskiej. Nierzadko osoby te musiały schodzić na jezdnię co powodowało niebezpieczeństwo potrącenia. Poszerzenie przejścia nie tylko ułatwi przeprawę na drugą stronę, ale też "przesunie" oczekujących na przejście na szerszą część chodnika.
  Realizacja: Inwestycja zostanie wykonana wiosną 2013 roku, z wykorzystaniem środków budżetowych Rady Osiedla z roku 2012.

 • Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej wzdłuż Traktu Św. Wojciecha (odcinek Sandomierska-Gościnna)
  Zgłaszający: Mieszkaniec, Zarząd Osiedla 
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis: Piesi zmuszeni są do długiego oczekiwania na zielone światło (w szczególności na wysokości Rejtana). Dodatkowo światła zostały rozregulowane.
  Realizacja: Sygnalizator na wysokości Parku Oruńskiego ponownie działa "na guzik". Dla sygnalizacji na wysokości ul. Rejtana przygotowano już nowy, bardziej przyjazny dla pieszego program. Po zaprogramowaniu o wiele krócej będzie trzeba czekać na zielone. Jedynym problemem jest fatalny stan jezdni, przez co nie można w niej umieścić pętli indukcyjnych, a na pętle wirtualne nie ma środków finansowych.

Urbanistyka i Architektura:

 • Bezkolizyjny przejazd kolejowy w ciągu ul. Smętnej
  Zgłaszający: Agnieszka Bartków
  Koordynator: ...
  Opis:
  Realizacja:
 • Schody terenowe Rubinowa-Platynowa
  Zgłaszający: Mieszkańcy i Radni Osiedla
  Koordynator:
  Opis:
  Realizacja:
 • Place Zabaw - konkurs
  Koordynator:
  Opis:
  Realizacja:
 • Rewitalizacja Oruńskiej Starówki
  Koordynator: ...
  Opis:
  Realizacja:

Oświetlenie:

 • Doświetlenie ul. Rejtana
  Zgłaszający: Szkoła Podstawowa nr 16
  Koordynator: ...
  Opis:
  Realizacja:
 • Oświetlenie - Trakt św. Wojciecha (Lipce)  pow. Kanału Raduni
  Zgłaszający: Mieszkaniec Osiedla
  Koordynator: Mirosław Literski, Mateusz Korsztun
  Opis:
  Realizacja:

Pozostałe:

 • System Informacji Miejskiej na Oruni i w Lipcach
  Zgłaszający: Mateusz Korsztun
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis:
  Realizacja:
 • Rewaloryzacja Parku Oruńskiego
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis:
  Realizacja:
 • Boisko przy ul. Smoleńskiej
  Zgłaszał: SL SALOS Gdańsk
  Koordynator: Agnieszka Bartków
  Opis:
  Realizacja:
 • Wejścia na wał k. Raduni dla osób niepełnosprawnych
  Zgłaszający: Mieszkańcy Osiedla
  Koordynator: Zarząd Osiedla, Urszula Szkutnik
  Opis:
  Realizacja:
 • Darmowe Wi-Fi - "Oruńska Starówka"
  Zgłaszający: Mateusz Korsztun
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis:
  Realizacja:

 • Monitoring ul. Rejtana
  Zgłaszający: Mieszkańcy
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis:
  Realizacja:

Zakończone/zawieszone:

 

 • Ulica „Przy Rowie”
  Zgłaszający: Mieszkaniec
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis: Prośba o utwardzenie drogi gruntowej "Przy Rowie" (odnoga ul. Żuławskiej)
  Realizacja: Sprawa przekazana Radnej Miasta Beacie Dunajewskiej, która poprzez interpelację wysłała zapytanie do Prezydenta w przedmiotowej sprawie.
  Odpowiedź Miasta: Jest to droga rolnicza oraz pełniąca funkcję drogi serwisowej dla rowu melioracyjnego. Brak jest przy niej zabudowy mieszkaniowej. W związku z wdrażaniem przez miasto intensywnego programu rozwoju układu drogowego, przeznaczając na ten cel znaczne środki finansowe, nie znajduję w chwili obecnej żadnego uzasadnienia dla ponoszenia nakładów na utwardzenie drogi położonej w peryferyjnej części miasta i służącej jedynie kierowcom wyspecjalizowanych pojazdów, jakimi są pojazdy rolnicze.
 • Przejście dla pieszych Żuławska-Smętna
  Zgłaszający: Mieszkaniec ul. Żuławskiej
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis:
  Realizacja:
 • Remont ul. Ubocze
  Zgłaszający: Szkoła Podstawowa nr 16
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis: Mocno zdegradowana ul. Ubocze na wysokości Szkoły Podstawowej nr 16 wymagała remontu. Dotychczasowa nawierzchnia z betonu zniszczona była przez powódź w 2001 roku, kolejne ulewne deszcze oraz pojazdy dojeżdżające na budowę kompleksu boisk i pobliskich mieszkań komunalnych. Szacowany przez ZDiZ w Gdańsku koszt remontu wynosił ok. 60 000 zł.
  Realizacja: Jezdnia na wysokości szkoły została wyremontowana II połowie lipca 2012 r.

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - "Czerwony Most"
  Koordynator:
  Opis:
  Realizacja:

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Trakt św. Wojciecha (od ul. Gościnnej do Południowej Obwodnicy Gdańska)
  Koordynator:
  Opis:
  Realizacja:

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Ul. Żuławska (tereny za zabudową)
  Koordynator:
  Opis:
  Realizacja:
 • Przejścia dla pieszych - Równa-Sandomierska
  Zgłaszający: Mieszkaniec Osiedla (na spotkaniu z Policją i Strażą Miejską)
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis:
  Realizacja:

 • Oświetlenie - Serbska/Przy Torze
  Zgłaszający: Mieszkańcy ul. Serbskiej/Przy Torze
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis:
  Realizacja:
 • Oświetlenie - Związkowa 7
  Zgłaszający:
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis:
  Realizacja:
 • Opieka nad skwerem przy ul. Gościnnej
  Zgłaszający: Zarząd Osiedla
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis: Część skweru (część "słonecznikowa) znajduje się pod "opieką" GZNK. Do tej pory to Radni Osiedla oraz Gdańska Fundacj a Innowacji Społecznej starała się m.in. kosić trawę by ul. Gościnna mogła się godnie prezentować. Chcemy by cały teren zielony (podobnie jak obszar między przystankami) był pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
  Realizacja: Wniosek w przedmiotowej sprawie został przesłany 6 sierpnia 2012 roku do Działu Utrzymania Zieleni w Gdańskim ZDiZ.
 • Zabezpieczenie torów - brak ogrodzenia
  Zgłaszający: Mieszkańcy ul. Serbskiej/Przy Torze
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis: Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia remontowanych torów. Dotychczasowe ogrodzenie zostało częściowo rozebrane przez robotników przez co dzieci z okolic ul. Przy Torze oraz ul. Serbskiej bawiły się dosłownie przy przejeżdżających pociągach.
  Realizacja: Wniosek do PKP PLK SA o zabezpieczenie inwestycji kolejowej oraz wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego z prośbą o inspekcję remontowanego odcinka przebiegającego przez teren jednostki pomocniczej.
  Około 20 lipca pojawiło się tymczasowe ogrodzenie wzdłuż ul. Przy Torze.
 • Dostawienie koszy na śmieci przy ul. Gościnnej
  Zgłaszający: Zarząd Osiedla
  Koordynator: Mateusz Korsztun
  Opis:
  Realizacja: Kosze postawiono w 2012 roku.

 • Budowa chodnika - skwer przy ul. Gościnnej
  Zgłaszający: Mieszkańcy
  Koordynator: Zarząd Osiedla
  Opis:
  Realizacja: Chodnik wykonano pod koniec 2012 z budżetu Rady Osiedla.